افغانستانسیاسی

سفیر ایران در کابل: نمی‌خواهیم که در مرز ما با افغانستان آشفتگی ایجاد شود

بیان‌نیوز – حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه جمهوری اسلامی ایران در کابل می‌گوید که از ورود مهاجران غیرقانونی افغان به ایران جلوگیری می‌کنیم.

سفیر ایران در کابل در مصاحبه با طلوع‌نیوز گفته است: «در داخل ایران با شش میلیوم مهاجری مواجه هستیم که به دلیل شرایط سختی که ناشی از اشغالگر می‌دانیم، امروز باید ایران باید میزبانی کند و این کار راحتی نیست.»

آقای قمی در ادامه بیان کرد که به منظور جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، جمهوری اسلامی ایران اقدام به دادن ویزان کرده است و به این خاطر دولت ایران نمی‌خواهد که در مرز با افغانستان آشفتگی ایجاد شود.

به گفته‌ی سفیر ایران، کسانی‌که تحت شرایط مشکلات معیشیتی و هر دلیل دیگری‌که از کشور(افغانستان) خارج شوند، با ورود قانونی، مهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند و تلاش می‌شود که در این شرایط سخت آن‌ها از حق تحصیل و آموزش محروم شوند.

گفتنی است، طی دو سال گذشته بیشتر مردم افغانستان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و موارد دیگری دست به اقدام‌ مهاجرت‌های غیرقانونی زده‌اند.

علاوه براین، ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر، روند اخراج اجباری افغان‌های فاقد مدرک را تشدید کرده‌اند.

اتحادیه اروپا برای مهاجران بازگشت‌کننده از ایران و پاکستان ۱۷ میلیون یورو اختصاص داد

Related Articles

Back to top button