افغانستانسیاست

سازمان همکاری اسلامی: به گفت‌وگوهای سازنده با طالبان ادامه می‌دهیم

بیان‌نیوز – دبیرکل سازمان همکاری اسلامی می‌گوید که این سازمان به تعامل و گفت‌وگوهای سازنده‌ی خود در چارچوب رویکرد بشردوستانه با طالبان ادامه می‌دهد.

حسین ابراهیم طاها، این اظهارات را روز شنبه(۱۵ ثور) در پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اسلامی در گامبیا بیان مطرح است.

به گفته‌ی دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، کشورهای عضو این سازمان به تلاش‌های بشردوستانه خود برای افغانستان ادامه خواهد داد.

سازمان همکاری اسلامی از طریق «صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان» به کشور کمک می‌کند.

با این حال سازمان همکاری اسلامی در دو سال گذشته چندین‌بار هیاتی را برای گفت‌وگو با طالبان فرستاده است.

این سازمان از طالبان خواسته است که زمینه‌ی آموزش مصون را برای زنان و دختران افغانستان فراهم کند.

Related Articles

Back to top button