دیدگاه ما

کلینیک های حقوقی در هرات آموزش شش ماهه عملی حقوق برای دانشجویان و فارغان راه‌اندازی کردند

بیان‌نیوز – کلینیک های حقوقی در ولایت هرات، در غرب افغانستان آموزش شش ماهه عملی حقوق را به طور رایگان برای دانش‌جویان و فارغان رشته های حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و علوم اسلامی راه‌اندازی کردند.

محمدطاهر تنزه‌ای، سرپرست دانشگاه غالب در هرات، رابطه میان علم و عمل را به‌منظور ارتقای ظرفیت دانش عملی دانش‌جویان و فارغان رشته‌های حقوق و علوم سیاسی مهم و تاثیرگذار دانسته، و این برنامه را در کاربردی‌سازی دانش تئوری در ساحه عمل اقدام نیک شمرد.

رفیع‌الله عظیمی، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه غالب در هرات و تسهیل کننده برنامه ۶ ماهه آموزش رایگان عملی حقوق به معرفی و اهمیت این برنامه پرداخته و ابراز کرد که این دوره آموزشی شش ماهه، اشتراک کنندگان‌را با مهارت‌های نگارش حقوقی، اخلاق حقوقی در عمل، وکالت دفاع، تحلیل و استنباط احکام حقوقی و فقهی در عمل آشنا می‌سازد.

از سوی هم قاری میر گلاب‌الدین میری، رییس موسسه تحصیلات عالی آسیا، به بحث جایگاه وکالت دفاع در نظام عدلی و شرعی پرداخته، در سخنانی گفت که وکالت دفاع یک عمل مشروع و جایز در اسلام به شمار رفته و مشروعیت آن در قرآن‌کریم، احادیث نبوی و اجماع امت اسلامی ثابت شده است.

جلیل احمد خلیلی، معاون عملی موسسه تحصیلات عالی هریوا،  نقش کلینیک‌های حقوقی را در انکشاف جامعه و دسترسی به عدالت پرداخته، افزود که کلینیک‌های حقوقی با آموزش مهارت‌های عملی حقوقی و ارائه مشوره و خدمات حقوقی رایگان به افراد بی‌بضاعت جامعه، عدالت را در جامعه بستر سازی می‌کند.

Related Articles

Back to top button