اجتماعیافغانستان

تجمع پناهجویان افغان مقیم آلمان؛ فرد مهاجم از افغان‌ها نمایندگی نمی‌کند

بیان‌نیوز – صدها پناهجوی افغان مقیم آلمان روز شنبه(۱۹ جوزا) از بهر همبستگی با خانواده پولیس آلمان که هفته‌ی گذشته به دست یک مهاجم افغان کشته شد، تجمع کردند.

اشتراک‌کنندگان این تجمع اظهار کردند که آن‌ها مخالف افراط‌گرایی هستند و فرد مهاجم از افغان‌ها نمایندگی نمی‌کند.

این تجمع در چندین شهر آلمان برگزار شده بود.

یکی از برگزارکنندگان این تجمع گفته است: «آلمان مانند طالبان دادگاه صحرایی نمی‌کند و پرونده‌های مهاجرتی به صورت فشرده و گسترده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت واجد شرایط بودن اجازه اقامت اعطا می‌شود.»

شرکت‌کنندگان این راهپیمایی همچنین با تاکید بر نیازمندی پناهجویان افغان به فضای امن، گفتند که سلیمان عطایی، پناهجوی مهاجم افغان نماینده همه افغان‌ها نیست.

گفتنی است، هفته گذشته سلیمان عطایی، پناهجوی افغان با چاقو بر تجمع مخالفان اسلام در شهر مانهایم حمله کرد و در این حمله یک پولیس کشته و شماری زخمی شدند.

Related Articles

Back to top button