افغانستانسیاسی

واکنش‌ها به نشست گروه تماس منطقه‌ای؛ افغانستان امروز بازیگر است

بیان‌نیوز – برگزاری نشست گروه تماس منطقه‌ای به میزبانی جمهوری اسلامی در تهران واکنش‌هایی را در پی داشته است.

این نشست که روز شنبه(۱۹ جوزا) برگزار شده بود، نمایندگان ویژه‌ی کشورهای پاکستان، روسیه، چین و ایران اشتراک کرده بودند، اما طالبان که در آن دعوت شده بود، از اشتراک خودداری کرد.

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران برای افغانستان در این نشست افزود که توصیه کشورهای منطقه برای تشکیل حکومت فراگیر به معنای مداخله‌گری نیست.

این نشست و  اظهارات مقام دیپلماتیک ایران، واکنش حکومت سرپرست طالبان را در پی داشت.

ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه‌ی طالبان شب گذشته در پلتفرم ایکس نوشت: «افغانستان دیگر مساله نیست. اما بدون شک مانند هر کشور دیگر به‌ خصوص کشورهای منطقه مسایلی دارد که در جست‌وجوی یافتن راه حل برای آن‌ها است.»

این مقام وزارت خارجه‌ی طالبان ابراز کرده که افغانستان امروز بازیگر است و مانند هر کشور دیگری بر مبنای ارزیابی، محاسبات و اولویت‌های سیاست خارجی خود تصمیم مستقلانه می‌گیرد.

از سوی دیگر، محمدرضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در کابل در واکنش به عدم اشتراک طالبان در نشست گروه تماس منطقه‌ای، افزوده که این موضوع ماهیت نگاه آن‌ها(طالبان) به نحوه و سطح تعامل با منطقه را نشان می‌دهد.

بهرامی در پلتفرم ایکس نوشته است: «طرف‌هایی که به ساده‌سازی این تعامل باور داشته باشند، کماکان اشتباه محاسبه را تجربه خواهند کرد.»

قمی در حاشیه نشست فارمت مسکو: توصیه‌ی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان به معنای مداخله‌گری نیست

Related Articles

Back to top button