افغانستاناقتصادی

وزیر معادن طالبان: پروژه‌های بزرگ ملی از عواید معادن تمویل شود

بیان‌نیوز – شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید که پروژه‌های بزرگ ملی از قبیل پروژه خط آهن باید از عواید معادن افغانستان تمویل شود.

سرپرست معادن طالبان این اظهارات را در دیدار با معین خط آهن وزارت فواید عامه بیان کرده و گفته که معادن سرمایه ملی افغانستان است و در عرصه امضای قرارداد و استخراج آن دقت بیشتری صورت گیرد.

دلاور گفته است: «پروژه‌های بزرگ ملی از عواید معادن تمویل گردد. وزارت معادن و پترولیم سعی می‌کند تا معادن با شفافیت و به اصول معدن‌کاری مطابق به طرزالعمل معادن به قرارداد سپرده شود و عواید آن به پروژه‌های ملی تخصیص داده شود.»

معین اداره خط آهن نیز از وزارت معادن خواسته که این وزارت از پروژه‌های خط آهن حمایت کند.

طالبان در دو سال گذشته روی استخراج و قرارداد معادن افغانستان بیشترین تلاش خود را انجام داده است.

در جریان دو سال اخیر ده‌ها معادن افغانستان در ولایت‌های مختلف به شرکت‌های داخلی و بین‌المللی قرار داد شد؛ اما این اقدامات، واکنش‌های مخالفان طالبان را نیز در پی داشته است.

طالبان از فروش نفت خام حوزه آمو دریا به ارزش ۷۱ میلیون دالر خبر داد

Related Articles

Back to top button