افغانستانزنان و حقوق بشر

هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان گذشت

بیان‌نیوز – شماری از نهادهای حقوق بشری می‌گویند که با گذشت هزار روز از منع آموزش دختران توسط طالبان، تاکنون هیچ‌گونه اقدامی برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان صورت نگرفته است.

سازمان حقوق بشری «رواداری» روز چهارشنبه(۲۲ جوزا) در پلتفرم ایکس نوشته که کارزاری را تحت عنوان «اقراء» راه‌اندازی کرده است تا جامعه‌ی جهانی را برای اعمال فشار بر طالبان ترغیب کند.

این نهاد گفته است: «۱۰۰۰ روز شد که دختران در افغانستان از حق آموزش محرومند. آیا ۱۰۰۰ روز محرومیت از مکتب به چند هزار روز خواهد رسید و آیا مکاتب باز خواهند شد.»

رواداری با طرح این‌ پرسش از مردم کشور خواسته است که به این کارزار بپیوندند.

طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان در نخستین قدامات خود، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع و درب مکاتب را مسدود کرد.

هرچند این اقدام طالبان واکنش‌ها و مخالفت‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت، اما طالبان به این فشارها تن نداد.

مشخص نیست که آیا دانش‌آموزان دختر در افغانستان دوباره به مکاتب باز خواهند گشت یا خیر.

ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان؛ بیش از یک میلیون دختر از حق آموزش محروم شده‌اند

Related Articles

Back to top button