افغانستانسیاسی

نیکاراگوئه برای افغانستان سفیر تعیین کرد

بیان‌نیوز – دولت نیکاراگوئه در یک اقدام بی‌سابقه، سفیر خود را در چین به عنوان سفیر غیر مقیم در افغانستان نیز تعیین کرده است.

خبرگزاری فرانس‌پرس شب گذشته(۲ سرطان) گزارش داد که سفیر فعلی نیکاراگوئه در چین، امور مربوط به افغانستان را از بیجینگ اداره خواهد کرد.

در بیانیه دولت نیکاراگوئه به نقل از نیروزاریو موریلو، معاون رییس جمهور این کشور آمده است: «ما از امارت اسلامی افغانستان، آن مردم، آن دولت، به خاطر نعمتی که به دوست ما مایکل کمپبل داده‌اند، سپاسگزاری می‌کنیم.»

با این حال با گذشت سه سال از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است.

نمایندگان امریکا تاهنوز برای اشتراک در نشست دوحه تصمیم نگرفته‌اند

Related Articles

Back to top button