افغانستانزنان و حقوق بشر

یوناما: حکومت سرپرست افغانستان تعهدات حقوق بشری را بپذیرد

بیان‌نیوز

روزا اتنبایوا، نماینده ویژه‌ی سازمان ملل‌متحد در افغانستان و رییس یوناما به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر، از حکومت سرپرست کابل خواسته که تعهدات حقوق بشری را به عنوان آینده‌ی با ثبات و صلح‌آمیز افغانستان بپذیرد.

رییس یوناما افزوده که تعهدات حقوق بشر به عنوان سنگ‌بنای آینده‌ی با ثبات، صلح‌آمیز و مرفه برای افغانستان در نظر گرفته و از آن حمایت شود.

او این اظهارات را به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده و تاکید ورزیده که مقام‌های حکومت سرپرست کابل مسوولیت بیشتری در قبال تمامی مردم افغانستان برای گسترش و حمایت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران دارند.

رییس هیات دفتر معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل همچنان بیان کرده که حقوق بشر باید حفظ شود تا انسجام و ثبات در افغانستان تضمین گردد.

با این حال، مقام‌های حکومت سرپرست کابل طی دو سال همواره اعلام کرده است، به قوانین بین‌المللی که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد، به آن متعهد است.

هم‌زمان با این، امارت اسلامی افغانستان حقوق بشر را ابزار سیاسی کشورهای غربی می‌داند.

امروز دهم دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. هفتادوپنج سال پیش از امروز، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در پاریس پایتخت فرانسه تصویب شد.

افغانستان از جمله کشورهایی بود که در سال ۱۹۴۸ این اعلامیه را پذیرفت.

 

Related Articles

Back to top button