افغانستاناقتصادی

واردات برق از تاجیکستان در سال ۲۰۲۴ تمدید شد

شرکت برشنا اعلام کرده که برای واردات برق از تاجیکستان، قرارداد جدیدی را با شرکت سهامی این کشور امضا کرده است.

این شرکت روز چهارشنبه(۶ جدی) در خبرنامه‌ای گفته که قرارداد خرید برق میان محمدحنیف حمزه، رییس اجراییه شرکت برشنا و رییس شرکت سهامی برق تاجیکستان در ترکیه امضا شده است.

همچنان شرکت برشنا در این خبرنامه اعلام کرده که امضاکنندگان قرارداد برق، پیرامون آغاز دوباره و هماهنگی برای اجرای پروژه‌ی کاسایک هزار نیز گفت‌وگو کرده‌اند.

با این حال، افغانستان از کشورهای اوزبیکستان، ایران و تاجیکستان برق وارد می‌کند؛ اما با رسیدن فصل سرما، میزان برق در بخش‌هایی از افغانستان به‌ویژه کابل کاهش می‌یابد.

درحال حاضر شهر کابل در طول ۲۴ ساعت، فقط چند ساعت برق دارد.

 

Related Articles

Back to top button