اجتماعی

کمک رسانی بشر دوستانه محلی برای افراد نیازمند در ولایت هرات

گروه کاری تداوم و محلی‌سازی مساعدت‌ها در ولایت هرات با حمایت سکتور خصوصی و مشارکت مردمی، برای تعدادی از افراد آسیب پذیر این ولایت کمک‌رسانی بشردوستانه محلی کردند.

این کمک‌رسانی در حالی صورت می‌گیرد که روند کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی برای سال ۲۰۲۴ در افغانستان کاهش یافته است.

براساس آمار نهادهای بین‌المللی، در حال حاضر دست کم ۲۵ میلیون نفر در سراسر افغانستان به کمک‌رسانی فوری نیاز دارند.

دریافت‌کنندگان نقش سکتور خصوصی و مشارکت مردمی را در انسجام و پایداری مساعدت ها اثرگذار دانسته و از سایر نهادهای داخلی خواسته‌اند که به نیازمندان کمک‌های بشر دوستانه محلی بیشتری ارایه کنند.

مسوولان گروه کاری تداوم و محلی‌سازی مساعدت در ولایت هرات می‌گویند که حمایت نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی برای افراد نیازمند افغانستان در شرایط کنونی موثر اما کارساز نیست.

در صورتی‌که افراد نیازمند شناسایی شوند و اقدامات توسط خود مردم و کمک‌های بشردوستانه در سطح محلی با نقش سکتور خصوصی صورت گیرد، می‌تواند سازنده و دوام‌دار باشد.

 

Related Articles

Back to top button