دیدگاه ما

   راه اندازی رایگان دورة 6 ماهه آموزش عملی حقوق

نشر این موضوع جنبه تبلیغاتی دارد

کلینیک‌های حقوقی به عنوان نمادی از پوهنتون‌های نسل سوم، یک نهاد مردمی و دانش‌گاه‌ای است که در فضای از دانش و تجربه، تخصص و تعهد، بر پایة عدالت‌محوری فعالیت می‌کند، در حقیقت این نهاد از یک سو تلاش می‌کند که برای افراد آسیب‌پذیر جامعة خدمات حقوقی ارائه کند و از سوی دیگر تلاش می‌کند تا دانش و تجربه را در فضای آکادمیک افزایش دهد و مهارت‌های حقوقی را بیآموزاند. در واقع پوهنتون‌ها یکی از بستر‌های مناسب برای آموزش حقوق به مردم هستند؛ موجودیت این کلینیک‌ها علاوه ‌بر این‌که دسترسی مردم به خدمات حقوقی را آسان می‌کند، محل خوبی نیز برای کارآزموده شدن و کسب تجربه برای فارغان و محصلان رشته حقوق و علوم سیاسی و شرعیات و علوم اسلامی است.

در ابتدا، آموزش کاربردی و مسئله‌محور حقوق به محصلان مهم‌ترین علت تأسیس و فعالیت کلینیک‌های حقوقی به شمار می‌رفت. پس از آن ارائه خدمات حقوقی به اجتماع و تقویت حس مسئوولیت اجتماعی محصلان تأکید بیش‌تری می‌شد. امروزه کمک به گسترش عدالت اجتماعی و بر طرف کردن نیازهای حقوقی مغفول جامعه از مهم‌ترین رویکردهای کاری کلینیک‌های حقوقی می‌باشد. از این رو گرچه معمول‌ترین کارکرد کلینیک‌های حقوقی، مساعدت رایگان به افراد بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر است، اما فعالیت‌های دیگری مثل آگاه کردن مردم از حقوق خود از اساسی‌ترین فعالیت‌های کلینیک‌های حقوقی می‌باشد. گاهی اوقات کسی‌که از خدمات کلینیک‌حقوقی بهره‌مند می‌شود، فرد نیست بلکه جامعه است.

این کلینیک‌ها از آن‌جایی‌که با مراکز علمی در ارتباط هســتند، نقش مهمی در آموزش مسائل جدید حقوق‌عامه به جامعه حقوقی و مردم دارد. در واقع در بســیاری از مواقع ورود آکادمیک کلینیک‌های حقوقی به مسائل عدالت اجتماعی و دور از چشم حقوق‌دانان به توسعه مفهوم و هنجارها و مصادیق حقوق‌عامه کمک شایانی می‌کند. بنابراین، کلینیک‌های حقوقی در افغانستان به عنوان یک مرکز خدمات اجتماعی نقش بارزی را در جهت توسعه عدالت اجتماعی در این کشور دارا می‌‍باشد.

بنابراین، با درک اهمیت موضوع و آشنایی فارغان و محصلان رشته حقوق و علوم سیاسی و شرعیات و علوم اسلامی با رویکرد نظام عدلی و شرعی، اکثریت کلینیک‌های حقوقی در هرات در پیش‌برد این دوره آموزشی عملی حقوق سهیم  گردیده است.

معلومات دوره دورة 6 ماهه آموزش عملی حقوق

اول – معرفی دوره آموزشی:

این دوره آموزشی 6 ماهه، اشتراک کننده‌گان را با مهارت‌های نگارش حقوقی، اخلاق حقوق در عمل، وکالت دفاع، تحلیل و استنباط احکام حقوقی و فقهی درعمل آشنا می‌سازد. اشتراک کننده‌گان این دوره، با تنوع تمرینات، کارهای گروهی و تکالیف عملی مواجه خواهند شد که هدف آن توسعه و تقویت مهارت‌های حقوقی آن‌ها در عمل است. در طول دوره آموزشی 6 ماهه کلینیک حقوقی، اشتراک کننده‌گان مهارت‌های استدلال حقوقی، تفکرانتقادی، تحلیل ‌حقوقی، اخلاق‌ حقوقی، تحریرحقوقی و استباط احکام حقوقی و فقهی را در عمل فرار می‌گیرد. هم‌چنان، علاوه بر کارگاه‌های آموزشی، روش‌های تدریس فعال و تمرینات برای تقویت مهارت‌های حقوقی اشتراک کننده گان در عمل استفاده می‌شود.

دوم – اهداف دوره آموزشی:

 1. اتصال بین علم و عمل؛
 2. تطبیق علم حقوق در عمل بعد از اتمام دوره آموزشی.

سوم: برنامه‌های آموزشی(تئوری):

 1. شرح القواعد الفقهیه؛
 2. شرح مجله الاحکام العدلیه؛
 3. شرح الاختیار لتعلیل المختار؛
 4. تحلیل و نگارش حقوقی؛
 5. مهارت‌های وکالت دفاع؛
 6. اخلاق و سلوک مسلکی.

چهارم: برنامه‌های آموزشی(عملی):

 1. اشتراک در جلسات محاکم؛
 2. بازدید از نهادهای عدلی و قضایی؛
 3. برگزاری کارگاه‌های آموزشی عملی؛
 4. سپری نمودن دوره‌های کارآموزی در کلینیک‌های حقوقی، دفاتر و شرکت‌های حقوقی؛
 5. برگزاری محاکم تمثیلی؛
 6. انجام تحقیقات عملی.

پنجم: نتایج دوره آموزشی:

 1. توانایی نگارش حقوقی به صورت عملی و مهارت در ارایه مستندات و اسناد حقوقی؛
 2. درک اعمال و اصول اخلاق حقوقی در عمل؛
 3. توانایی وکالت دفاع به صورت عملی و کسب مهارت‌های لازم برای نمایندگی در محاکم و سایرنهادها؛
 4. کسب مهارت در تحلیل و اسنتباط احکام فقهی و حقوقی و توانایی اعمال آن‌ها در مسایل عملی؛
 5. توانایی تحلیل کتاب‌های فقهی و حقوقی در حوزه جنایات، وکالت دفاع، قضاء و کسب مهارت‌های لازم برای استفاده از آن‌ها در عمل.

ششم: شرایط اشتراک در دوره آموزشی:

 1. داشتن تابعیت افغانستان؛
 2. عدم محکومیت به جرم جنایت؛
 3. فارغ التحصیل از رشته‌های شرعیات و علوم اسلامی، حقوق و علوم سیاسی و یا مدارس دینی؛
 4. داشتن حداقل 70% نمرات در دوره تحصیل؛
 5. سپری نمودن موفقانه امتحان ورودی؛
 6. تکمیل فرم ثبت نام.

یادداشت: محصلان سال چهارم رشته‌های شرعیات و علوم اسلامی و حقوق و علوم سیاسی که فیصدی نمرات شان حداقل 80% باشد می‌توانند در این دوره آموزشی ثبت نام نمایند.

جهت ثبت نام به این شماره مبایل به تماس و یا پیام بگذارید.

0796836167

Related Articles

Back to top button