دیدگاه ما

اعلامیه حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان به مناسبت سوم می روز جهانی مطبوعات

ارسالی به بیان‌نیوز

حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان سوم می روز جهانی مطبوعات را به جامعه رسانه‌ای افغانستان تبریک عرض می‌کند و برای همه همکاران خویش آرزوی موفقیت دارد.

جامعه رسانه‌‌ای افعانستان امسال هم در حالی سوم می روز جهانی مطبوعات را تجلیل می‌کند که همکاران ما با مشکلات جدی اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات دست و پنجه نرم می‌کنند. حرکت دادخواهی خبرنگاران افعانستان با استفاده از فرصت یک بار دیگر خواسته‌های برحق خویش را از امارت اسلامی و همکاران رسانه‌ای خویش ذیلا مطرح می‌کند:

۱ – حرکت دادخواهی خبرنگاران افعانستان از امارت اسلامی می‌خواهد که در راستای تامین مصئونیت شغلی خبرنگاران و دسترسی به اطلاعات توجه جدی داشته و قدم‌های جدی عملی را در این راستا بردارند.

۲ – حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان همچنین از امارت اسلامی جدآ می‌خواهد که محدودیت‌های نشراتی رسانه‌ها را کنار گذاشته و قانون رسانه‌ها را هر چه زودتر توشیح نماید تا رسانه‌ها در روشنایی آن آرام و آزاد فعالیت نشراتی داشته باشند و همچنین در مورد متوقف شدن نشرات تلویزیون‌های نور و بریا نیز وضاحت بیشتر به جامعه رسانه‌ای افغانستان ارائه دهند و در صورت نداشتن تخطی‌های بیشتر این دو رسانه، اجازه نشرات مجدد به آنها داده شود.

۳ – حرکت دادخواهی خبرنگاران خواستار تقویت بیشتر فعالیت کمیسیون تخطی رسانه‌ها می‌باشد.

۴-  حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان باور دارد که تعدد نهاد‌های داخلی به اصطلاح حامی خبرنگاران و رسانه‌ها باعث شده که حقوق حقه خبرنگاران توسط افراد مفسد در رأس این نهاد‌ها ضایع و حیف و میل شوند به این اساس بر مواضع اصولی خویش مبنی بر لغو جواز نهاد‌های مفسد، غیر مشروع  از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و تشکیل یک نهاد رسانه‌ای مستقل توسط جامعه رسانه‌ای افغانستان تاکید می‌کند.

۵- حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان بار دیگر تاکید می‌کند که نهاد‌های غیر مشروع و مفسد داخلی به اصطلاح حامی رسانه‌ها و خبرنگاران را که در غیاب جامعه‌ رسانه‌ای افغانستان به منظور تجارت بالای خون‌، آبرو و عزت خبرنگاران تشکیل شده و با هزاران نیرنگ و حیله از وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز فعالیت اخذ کرده‌اند را به رسمیت نمی‌شناسند بلکه مسئولان این نهاد‌ها را بزرگترین خیانت‌کاران در حق خبرنگاران مظلوم، بیکار و در عین حال با وقار افغانستان می‌دانند لهذا تاکید دارند که جواز‌ فعالیت این نهاد‌ها هر چه زودتر لغو شوند و سازمان کمک‌های کننده بین‌المللی جهت حمایت از جامعه‌ رسانه‌ای افغانستان خبرنگاران واقعی را محراق توجه خویش قرار دهند‌ تا شفافیت در این روند تامین شود.

۶-  حرکت دادخواهی خبرنگاران افغانستان یک بار دیگر از همکاران رسانه‌ای خویش می‌خواهند که در شرایط کنونی در کنار همکاران دادخواه خویش قرار گرفته و به دزدان تحت نام حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نه بگویند و سرنوشت خویش را بدست خودشان رقم بزنند.

حرکت دادخواهی خبرنگاران افعانستان جمعه 14ثور 1403 برابر با سوم می سال 2024

Related Articles

Back to top button