افغانستانزنان و حقوق بشر

بلینکن: صاحبان قدرت در افغانستان حقوق زنان را بی‌رحمانه سرکوب می‌کنند

بیان‌نیوز – آنتونی بلینکن، وزیر خارجه‌ی در اظهارات تازه‌ای می‌گوید که طالبان در افغانستان به صورت بی‌رحمانه‌ای حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند.

بلینکن روز سه‌شنبه(۱۹ سرطان) که در نشست «زنان، صلح و امنیت ناتو» در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، رفتارهای طالبان را در قبال زنان و دختران بی‌رحمانه خواند.

او افزود: «به فشار جهانی بر طالبان ادامه می‌دهیم تا این سیاست‌های سرکوب‌گرایانه که به همه‌ی افغان‌ها آسیب می‌زند، پایان یابد.»

وزیر خارجه‌ی امریکا همچنان اظهار کرد: «ما گروه‌های جامعه مدنی و سازندگان صلح را آموزش می‌دهیم و توان‌مند می‌سازیم تا بتوانند نقش پیشرو در ایجاد صلح، ایجاد جوامع آزاد و مذاکره برای پایان دادن به درگیری‌ها ایفا کنند. به ویژه در کشورهایی‌ مثل افغانستان که صاحبان قدرت بی‌رحمانه حقوق زنان و دختران را سرکوب می‌کنند.»

این مقام امریکایی با اشاره به تداوم منع آموزش دختران تصریح کرد که زنان و دختران به مبارزه برای به دست آوردن حق خود و برای ساختن آینده‌ی روشن برای خود و کشورشان ادامه می‌دهند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان محدودیت‌های شدید اجتماعی و سیاسی بر زنان و دختران وضع کرده است.

طالبان در سه سال گذشته دختران را از آموزش منع و محدودیت‌های شدید بر کار زنان در ادارات وضع کرده است.

طالبان: دختران ورزشکار در المپیک پاریس را به رسمیت نمی‌شناسیم

Related Articles

Back to top button